Adresa: Gornjostupnička 18b, 10255, Gornji Stupnik, Hrvatska
Telefon: +385 1 6588 822
mail: info@klesarstvo-grgic.hr